20 Mart 2013

Halkla İlişkiler Algısı

  Halkla ilişkilerin daha çok 'PR' ifadesiyle biliniyor olmasından da anlaşılacağı gibi Türkiye'de bilinmiyorsa dahi yorumlanan ve -gelişmekte olan- meslekler kapsamında. Bölümde sürekli yabancı olduğumuz kavramlarla karşılaşmamız da bu yüzden. Tamam, akademik anlamda eğitim alarak ya da ilgi duyarak ya da bir şekilde karşılaşmış olma ihtimaliyle halkla ilişkiler konusunda fikir sahibi olanımız var, ama kabul etmeliyiz ki genel algıdaki çeşitlilik oldukça fazla:) 'Sen ne olacaksın bakiiim?' sorularına ve hatta bunların yanıtlarına hiç girmiyorum. 


 Kesin ve tam bir tanıma ulaşılamamış olması da büyük bir etken tabi. Ama zaten sosyal bilimler kapsamındaki tanımların sayısal bilimler tanımları gibi olmasını beklemek büyük haksızlık. Konuyu tanımsız geçmemek adına yayınlarını takip ettiğim, http://www.halklailiskiler.com.tr/ sayfasından bir alıntı yapmak istiyorum.

''Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur.
  Halkla ilişkiler, kurumun ya da kişilerin itibar yönetimidir.  Halkla ilişkiler, kurumların, markaların ve kişilerin aynasıdır. Aynaya yansıyanlar ise halkla ilişkilerin sonucudur.  Halkla ilişkiler, iletişim sürecidir,  bütünsellik taşır.   Halkla ilişkiler,  dün, bugün ve gelecek üzerine kuruludur. Bu nedenle bugünü kurtarma amaçlı değildir, süreklilik       gerektirir.  Halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri değildir.  Halkla ilişkiler, sadece basınla ilişkiler değildir.  Halkla ilişkiler, “danışma masası” değildir.  Halkla ilişkiler, “şikayetler/öneriler” niteliğindeki bir posta kutusu değildir.  Halkla ilişkiler, şirketlerin “idari işleri” değildir.  Dilek Eker  Basın ve Halkla İliş.Yön.''
Halkla ilişkiler konusunda Sn.Dilek Eker'in bu tanımı beni doyurmuştu :)
Farklı algılardan söz etmek istedim çünkü bugün bir devlet hastanesinde idim. Halkla ilişkiler konusunda fikir sahibi olanlar, hastanelerdeki fiyaskonun da farkındadır. Hastanelerdeki uygulamalarla halkla ilişkileri tanıyan bir kişinin, mesleği dilek-şikayet kutusu olarak görmemesine tek bir neden var mı?
Küçük çaplı otellerde de benzer bir manzarayla karşılaşıyoruz. Otelin 'danışma' için ayrılan bölümlerine 'Halkla İlişkiler' yazdırma gibi bir moda akımı oluştu ya da oluşturuldu. Hastanelerdeki sisteme benzer soru şimdi de gündeme geliyor, bahsi geçen otellerdeki uygulamalarla halkla ilişkileri tanıyan bir kişinin,mesleği 'danışma' başlığına oturtmaması için bir neden var mı? 
Örnekleri çoğaltmak maalesef ki mümkün.
Halkla ilişkiler dersinde karşılaştığım bir cümle halkla ilişkiler tanımını somutlaştırmada çok faydalı oldu. Halkla ilişkiler, kurumla kurumun hedef kitlesi arasında köprü görevi görür. Yani kurumu kitlesine,kitleyi kuruma ulaştırır. 
Konuyla alakalı şimdilik özet geçtiğim bu yayının devamı gelecek.Başta söylediğim gibi, söyleyecek şeylerin çokluğu işte tam da bu yüzden ! :)



Hiç yorum yok:

Yorum Gönder